ĐẦU KHOAN

Ổ KHOAN 4 TRỤC
Giá : Call
4C-W
Ổ KHOAN 3 TRỤC
Giá : Call
33C-W
Ổ KHOAN 3 TRỤC
Giá : Call
3C-W
Ổ KHOAN 2 TRỤC
Giá : Call
2C-W
Mũi đục mộng vuông
Giá : Call
21
Mũi khoan 2 tầng
Giá : Call
20
MŨI KHOAN TCT
Giá : Call
TCT
MŨI PHAY CNC
Giá : Call
12
ĐẦU NỐI REN
Giá : Call
FQC
MŨI ROUTER
Giá : Call
06
MŨI KHOAN GỖ
Giá : Call
MKG
MŨI ĐỤC MỘNG ÂM
Giá : Call
115
Mũi khoan ren
Giá : Call
03