DAO PHAY NGÓN NGUYÊN KHỐI 3 ME PHÁ THÔ

DAO PHAY NGÓN NGUYÊN KHỐI 3 ME PHÁ THÔ
  • :
  • :Call
  • :

DAO PHAY NGÓN NGUYÊN KHỐI 3 ME PHÁ THÔ

dao-phay-ngon-nguyen-khoi-3-me-pha-tho

Đường kính làm việc Chiều dài làm việc (l) Tổng chiều dài (L) Cốt dao
8 22 70 8
8 32 80 8
10 32 80 10
10 42 90 10
10 52 100 10
12 32 80 12
12 42 90 12
12 62 100 12
14 42 90 14
14 52 100 14
16 32 80 16
16 42 90 16
16 52 100 16
16 62 110 16
18 52 100 18
18 72 120 18
20 52 100 20
20 72 120 20
20 102 150 20
25 52 100 25
25 102 150 25

thong-tin-lien-he-may-che-bien-go-quoc-duy1

 


 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
dao phay 3 medao phay ngóndao phay ngón 3 me phá thôdao phay thôquốc duythiết bị vật tư