ĐẦU KHOAN CHO MÁY KHOAN ĐỨNG

ĐẦU KHOAN CHO MÁY KHOAN ĐỨNG
  • Mũi khoan cố định nhiều trục và đầu bánh răng dễ sử dụng và được thiết kế thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

  • :WT 001
  • :Semac - Quốc Duy
  • :Call
  • :

ĐẦU KHOAN CHO MÁY KHOAN ĐỨNG

WT 001 Chiều dọc trục chính

24

21

WT 001B Chiều dọc trục chính

23

20

Quy cách của sản phẩm được đặt theo yêu cầu của khách hàng.

thong-tin-lien-he-may-che-bien-go-quoc-duy1


 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
dau khoanđầu khoanđầu khoan cho máy khoan đứng