DAO PHAY NGÓN NGUYÊN KHỐI 2 ME

DAO PHAY NGÓN NGUYÊN KHỐI 2 ME
  • Dao phay ngón nguyên khối 2 me được thiết kế theo mũi phay trái và mũi phay phải, chuyên dùng phay rãnh, xẻ ván, phay tạo mộng âm,…

  • :
  • :Call
  • :

DAO PHAY NGÓN NGUYÊN KHỐI 2 ME

dao-phay-nguyen-khoi-2-me

Đường kính làm việc Chiều dài làm việc (l) Tổng chiều dài (L) Cốt dao
6 20 60 6
6 30 70 6
8 22 70 8
8 32 80 8
10 32 80 10
10 42 90 10
10 52 100 10
12 32 80 12
12 42 90 12
12 52 100 12
14 42 90 14
14 52 100 14
16 32 80 16
16 42 90 16
16 52 100 16
16 62 110 16
18 52 100 18
18 72 120 18
20 52 100 20
20 102 150 20

thong-tin-lien-he-may-che-bien-go-quoc-duy1

 


 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI