DAO PHAY KHE KHÓA CỬA 3 ME

DAO PHAY KHE KHÓA CỬA 3 ME
  • :
  • :Call
  • :

DAO PHAY KHE KHÓA CỬA 3 ME

dao-phay-khe-khoa-cua-3me

Đường kính làm việc Chiều dài làm việc (l) Tổng chiều dài (L) Cốt dao
12 50-95 150 12
14 50-95 150 14
14 50-120 170 14
16 50-95 150 16
16 50-120 170 16
18 50-95 150 18
18 50-120 170 18
20 50-95 150 20
20 50-120 170 20

thong-tin-lien-he-may-che-bien-go-quoc-duy1

 


 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
dao phay khe khoa cuadao phay khe khóa cửadao phay khóa cửadao phay nguyên khốidao phay phá gỗquốc duy