TRỤC DAO BÀO XOẮN TẢI NẶNG

TRỤC DAO BÀO XOẮN TẢI NẶNG
  • :1110
  • :Call
  • :

TRỤC DAO BÀO XOẮN TẢI NẶNG

truc-dao-bao-xoan-tai-nang-quoc-duy-cung-cap

Danh mục số
14 x 14 x 2.0
Danh mục số
15 x 15 x 2.5
Đường kính ngoài
D
Đường kính trong
d
Chiều dài
H
Số răng
Z
H402B4C0606
H572B4C0606
100
35
60
6
H402B4C0806
H572B4C0806
100
35
80
6
H402B4C1006
H572B4C1006
100
35
100
6
H402B4C1206
H572B4C1206
100
35
120
6
H402B4C1306
H572B4C1306
100
35
130
6
H402B4C1506
H572B4C1506
100
35
150
6
H402B5D0606
H572B5D0606
125
40
60
6
H402B5D0806
H572B5D0806
125
40
80
6
H402B5D1006
H572B5D1006
125
40
100
6
H402B5D1306
H572B5D1306
125
40
130
6
H402B5D1506
H572B5D1506
125
40
150
6
H402B5D1806
H572B5D1806
125
40
180
6
H402B5D2006
H572B5D2006
125
40
200
6

thong-tin-lien-he-may-che-bien-go-quoc-duy1

 


 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI

Sản phẩm cùng loại