Công đoạn làm khung bao

MÁY CƯA PANEL VI TÍNH
Giá : Call
TPS-8SH/TPS-10SH/TPS-12SH
 MÁY BÀO 4 MẶT
Giá : Call
GS-423/523/623
MÁY GHÉP CAO TẦN
Giá : Call
SM84H35/SM124H35
MÁY CƯA RONG NHIỀU LƯỠI
Giá : Call
SHK-3200