TRỤC DAO BÀO XOẮN DAO TRONG

TRỤC DAO BÀO XOẮN DAO TRONG
  • :3
  • :Call
  • :

TRỤC DAO BÀO XOẮN DAO TRONG

dao-bao-xoan-dao-trong-quoc-duy

Danh mục số
30 x 12 x 1.5
Đường kính ngoài
D
Đường kính trong
d
Chiều dài
H
Số răng
Z
R352B5D0606
125
40
60
6
R352B5D0806
125
40
80
6
R352B5D1006
125
40
100
6
R352B5D1306
125
40
130
6
R352B5D1506
125
40
150
6
R352B5D1806
125
40
180
6
R352B5D2006
125
40
200
6
R352B5D2306
125
40
230
6

thong-tin-lien-he-may-che-bien-go-quoc-duy1

 


 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI

Sản phẩm cùng loại