ỐNG HÚT BỤI

  • :OHB
  • :Call
  • :

ỐNG HÚT BỤI

ong-hut-bui
QUY CÁCH
Đường kính (mm)
Chiều dài (m)
50
20 - 30
60
20 - 30
80
20 - 30
90
20 - 30
100
20 - 30
114
20 - 30
150
20 -30

thong-tin-lien-he-may-che-bien-go-quoc-duy1


 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI