Dao Finger

Dao Finger
  • :YH-19
  • :Call
  • :

Dao Finger

dao-finger-yh-19
 
Đường kính ngoài
Số răng cưa
Bề dày
Lỗ chốt
160 Ø
2T
3.4
9.0-3.4
50 Ø
160 Ø
2T
9.0-3.4
70 Ø
160 Ø
2T
9.0-3.7
50 Ø
160 Ø
2T
11-3.7
50 Ø
160 Ø
2T
9.0-3.7
70 Ø
160 Ø
2T
11-3.7
70 Ø
160 Ø
2T
4.0
40 Ø
160 Ø
2T
9.0-4.0
40 Ø
160 Ø
2T
4.0
50 Ø
160 Ø
2T
9.0-4.0
50 Ø
160 Ø
2T
11-4.0
50 Ø
160 Ø
2T
4.0
70 Ø
160 Ø
2T
9.0-4.0
70 Ø
160 Ø
2T
11-4.0
70 Ø
250 Ø
6T
3.8
70 Ø
250 Ø
6T
9.0-3.8
70 Ø

thong-tin-lien-he-may-che-bien-go-quoc-duy1


 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI

Sản phẩm cùng loại