TUNGSTEN CARBIDE 2 FLUTES END MILLS

TUNGSTEN CARBIDE 2 FLUTES END MILLS
  • Dao phay ngón nguyên khối 2 me được thiết kế theo mũi phay trái và mũi phay phải, chuyên dùng phay rãnh, xẻ ván, phay tạo mộng âm,…

  • :
  • :Call
  • :

TUNGSTEN CARBIDE 2 FLUTES END MILLS

dao-phay-nguyen-khoi-2-me

Cut diameter Flute lenght (l) Total lenght (L) Shank diameter
6 20 60 6
6 30 70 6
8 22 70 8
8 32 80 8
10 32 80 10
10 42 90 10
10 52 100 10
12 32 80 12
12 42 90 12
12 52 100 12
14 42 90 14
14 52 100 14
16 32 80 16
16 42 90 16
16 52 100 16
16 62 110 16
18 52 100 18
18 72 120 18
20 52 100 20
20 102 150 20

contact-info-quoc-duy-woodworking-machine-qd

 


 Hidden Email
Typing : Off Telex VNI